Carl Fr. Wisløff

Møteopptak1971


Nanset


Har du sørget for din sjel [20.88 MB]

Johannesrøsten [20.34 MB]1974


Den kristnes plass i åndskampen [20.91 MB]


1976


Gimlehallen, Kristiansand S


Et nytt møte med Jesus [33.65 MB]


Tryggheim


Så dere lærer Gud å kjenne - Ef 1;1-14 [20.31 MB]

Utvelgelsen i Kristus - Ef 1;15-23 [20.09 MB]

Fra døden til live - Ef 2;1-10 [18.15 MB]

Ef 2;11-22 [18.51 MB]1977


Vi forkynner Jesus Kristus korsfestet - 1Kor 1;18 [18.35 MB]


1978


Et ord til trette kristne - er der mer å få - Joh 20,11-18 [16.91 MB]

Kuppelhallen


Minn meg om Getsemane [34.93 MB]

Nattverden - et reisemåltid [33.3 MB]

Hva skjedde på Golgata [31.33 MB]

Under korsets tegn [38.94 MB]


Mandal


Preken - Allehelgenssøndag [19.97 MB]1980


Jørpeland


Pøv åndene om de er av Gud [64.34 MB]1981


Granly


Hva er kirken [29.61 MB]1983


Hjelmeland


Lekmannsbevegelsens idealer - 1Pet 2;9 [44.28 MB]


ukjent


Hva kan vi lære av Luther [39.8 MB]1985


Randaberg


2Krøn 16;9 [20.19 MB]


Trondheim


Den kristne og verden - Rom 12;1-2 [30.66 MB]1986


Tryggheim


Vandringen [43.27 MB]1987


Varhaug


Dåpen, omvendelsen og troen [20.81 MB]1988


Nærbø


Vekter, hvor langt på natt [18.76 MB]1989


Hva er vekkelse [17.9 MB]

Kristen i et endetidsperspektiv - 1Tess 5 [13.81 MB]

Paven, den katolske kirke, pavebesøket [24.78 MB]

Bjerkreim


Guds ords lys i tidens mørke - 2Pet 1;19-21 [35.56 MB]

Hvordan forkynne evangeliet [42.22 MB]


Hurdal


Tanker fra 2. Mosebok - 1 [46.79 MB]

Tanker fra 2. Mosebok - 2 [37.35 MB]

Tanker fra 2. Mosebok - 3 [60.73 MB]

Tanker fra 2. mosebok - 4 (2Mos 8;23 - Vandringen) [73.85 MB]1990


Hurdal


Galaterbrevet - 1 [48.97 MB]

Galaterbrevet - 2 [40.45 MB]

Galaterbrevet - 3 [49.41 MB]

Galaterbrevet - 4 [49.34 MB]

Galaterbrevet - 5 [54.44 MB]

Galaterbrevet - 6 [49.89 MB]


Oslo, Misjonssalen


Kristelig demokrati eller alminnelig prestedømme - 4Mos 16;3 [45.03 MB]1991


I sporene av Abrahams tro [21.93 MB]

Loven og evangeliet i forkynnelsen [27.09 MB]

Drangedal


Bibeltroskap og kritikk i teologi og forkynnelse [43.81 MB]

Lov og evangelium i forkynnelse og sjelesorg [45.09 MB]

De helliges samfunn [43.65 MB]


Evje


Fø mine lam [20.53 MB]


Hurdal


1 Johannes brev - 1 [51.55 MB]

1 Johannes brev - 2 [47.46 MB]

1 Johannes brev - 3 [46.22 MB]

1 Johannes brev - 4 [50.23 MB]

1 Johannes brev - 5 [54.12 MB]

Matt 5;20-26 [35.86 MB]1993


Laberget


Åndens gjerning [15.8 MB]

Bibelens inspirasjon [25.38 MB]


Madla


Vokt Guds menighet [21.37 MB]


Salem


Guds ords lys over tidens mørke - Joh 8;12, 2Pet 1;19, Sal 119;105 [29.29 MB]1994


Bibelens selvvitnesbyrd [19.37 MB]

Et blikk på åndssituasjonen i dag [19.66 MB]

Læreansvaret i kirken [19.51 MB]

Lekmannsbevegelsen i et verdslig samfunn [20.8 MB]

Frøyland


Arbeid på deres frelse med frykt og beven [15.05 MB]


Solgry


Ordet og sakramentene - luthersk [18.28 MB]1995


Bjerkreim


Jeg vet på hvem jeg tror [17.65 MB]


Frøyland


Endetidens forførelser [19.31 MB]

Farene ved bibelkritisk teologi [27.47 MB]


Laberget


Josiasreformen [19.38 MB]


Mosby


Hva tjener til din fred [14.1 MB]

Profetisk og apostolisk myndighet [20.98 MB]1996


Audnastrand


Den fagre skatt [14.67 MB]

Den sanne trøst [17.19 MB]

Tanker fra Daniels bok (1) [29.64 MB]

Tanker fra Daniels bok (2) [21.32 MB]

Troens gode strid [19.25 MB]


Madla


Enkens skjerv [16.89 MB]


Solgry


En hellig, alminnelig kirke [20.69 MB]

Hva er sann vekkelse [16.57 MB]


Tasta


Å våke med Jesus [18.61 MB]


ukjent


Bibelen som veiviser til himmelen [34.05 MB]1997


Audnastrand


Bibelen eller tidsåndens diktatur [12.99 MB]


Barkved


Den store, hvite flokk [17.58 MB]


Frøyland


Den nye fødsel [14.14 MB]

Eg er ein gjest i verda (Fil 3-20) [15.08 MB]

Guds folk - den ene kristne kirke [23.57 MB]

Jesus fristes i ørkenen [15.8 MB]


Tasta


Den frelsende tro [19.49 MB]

Følger vi de gamle stier [19.84 MB]


Tryggheim


Den andre Adam [15.22 MB]


Undheim


Evangeliets dårskap [14.12 MB]

Evangeliets forpliktelse [16.82 MB]

Evangeliets hemmelighet [17.52 MB]1998


Audnastrand


Himmelen (Ef 2-6) [21.18 MB]

Hvorfor glemte du løftet [14.41 MB]

Sendebrevet til menigheten i Efesus [18.02 MB]

Sendebrevet til menigheten i Filadelfia [20.11 MB]

Sendebrevet til menigheten i Tyatira [18.84 MB]


Frøyland


Frelse og frelsesvisshet [20.01 MB]

Guds forunderlige utvelgelse [18.05 MB]


Tryggheim


En er død for alle [13.88 MB]


Undheim


Bare bibelsk forkynnelse skaper sann kristen tro - Kol 3;16 [16.83 MB]ukatalogisert


Dogmehistorie


01 Sakramentene, gjenfødelsen, Luther [22.48 MB]

02 Nattverden. Gjenfødelsen [19.3 MB]

03 Luther- forsoningen, rettferdiggjørelsen [20.34 MB]

04 Kall, stand, regimentene, Melanchton [19.04 MB]

05 Melanchton, viljen, rettferdiggjørelsen mm. [21.42 MB]

06 Nådemiddel, nattverdslæren, Calvin... [20.98 MB]

07 Calvins lære om utvelgelsen mm. [21.42 MB]

08 Calvins lære om kirken, sakramentene... [20.39 MB]

09 Den radikale reformasjon- svermere osv [19.98 MB]

10 Spiritualistene m.m. Lov-evanglium [19.78 MB]

11 Lutherdommen- lov og evangelium [19.25 MB]

12 C.A. art. 5, 7, 8, 14. [18.55 MB]

13 C.A. art. 24,11, 21, 23, 26, 27. [21.54 MB]

14 Lærestrid, gode gjerninger mm. [20 MB]

15 Osianderstriden, kristologi, konkordieformelen mm. [21.15 MB]

16 FC art. I, II, III, IV, V, VI, VII. [20.49 MB]

17 FC art. VII, VIII, IX, X. [20.83 MB]

18 FC art X, XI XII. Litt om ortodoksien. [20.82 MB]

19 Ortodoksien a) [21.13 MB]

20 Ortodoksien b) [20.56 MB]

21 Kristologi. Pietismen a) [21.39 MB]

22 Pietismen b) [21.61 MB]

23 Den reformerte kirke og dens lære a) [20.56 MB]

24 Den reformerte kirke og dens lære b) [21.11 MB]

25 Lærestrider hos de reformerte [20.72 MB]

26 Lærestrider hos de reformerte forts. [21.15 MB]

27 Om den anglikanske kirke mm. [19.83 MB]

28 Tridentinerkonsilet forts. [19.67 MB]

29 Tridentinerkonsiliet forts. [20.82 MB]

30 Tridentinerkonsiliet forts., og etterpå. [20.71 MB]

31 Tridentinderkonsiliet fort., og etterpå. [20.39 MB]

32 Jansenismen [20.58 MB]

33 Molinos. Quesnel. Jesuittene. Gallikanismen [19.96 MB]

34 Den katolske kirke 1648-1870 [19.72 MB]

35 Det 1. Vatikankonsil [20.53 MB]

36 Katolsk lære, div. paver mm. [21.24 MB]

37 Katolisismen på 1900-tallet. [20.78 MB]

38 Katolisismen på 1900-tallet forts. [20.65 MB]

39 Pave Johannes XXIII, Vaticanum II. [21.15 MB]

40 Vaticanum II forts., liturgibestemmelser... [20.05 MB]

41 Katolsk kirkesyn. [21.53 MB]

42 Katolske dektreter... [21.13 MB]

43 De devina revaltione... [21.55 MB]

44 Katolske lærestridigheter [20.49 MB]

45 Teologiske skoleretninger (protestansiske) [5.03 MB]

46 Teologiske skoleretninger forts. [20.85 MB]

47 Teologiske skoleretninger forts. [21.02 MB]

48 Norsk kirkehistorie fra 1880, a) [21.61 MB]

49 Norsk kirkehistorie fra 1880, b) [21.15 MB]

50 Norsk kirkehistorie 1880 til nyere tid, c) [21.27 MB]

51 Norsk kirkehistorie 1880 til nyere tid, d) [21.48 MB]

52 Om kristne skoler, om kristelige aviser mm. [21.41 MB]

53 Nyere teologiske retninger i Norge [21.38 MB]

54 Omtale av div. norske teologer a) [21.39 MB]

55 Omtale av div. norske teologer b) [21.5 MB]

56 Omtale av div. norske teologer c) [21.53 MB]


Tekstgjennomgåelser


4 s i faste (midtfaste) - Joh 6;1-15 [26.96 MB]

1 s i advent - Joh 18;33-37 [47.57 MB]

2 s i faste - Mark 9;17-29 (onde ånder) [28.78 MB]

3 s etter påske - Joh 14;1-11 (2 rekke) [34.92 MB]

Fastelavenssøndag - Luk 12;50 (dåp, 3 rekke) [36.04 MB]

Palmesøndag - jubel, årsak, betydning og begrensning - Joh 12;12-24 [37.61 MB]

1. søndag i advent (3.rekke) - Luk 4;16-22 [13.34 MB]

16. søndag etter pinse (2.rekke) - Luk 1;38-42 [12.3 MB]

17. søndag etter pinse (1.rekke) - Joh11;17-27 [12.29 MB]

18. søndag etter pinse (1.rekke) - Mika 2;18-28 [9.61 MB]

20. søndag etter pinse (2.rekke) - Joh 9;1-9 [13.16 MB]

21. søndag etter pinse (Tillegg) - Matt 13;44-50 [12.46 MB]

22. søndag etter pinse (Tillegg) - Joh 10,23-38 [12.02 MB]

25. søndag etter pinse (2.rekke) - Joh 6;37-40 [13.13 MB]

26. søndag etter pinse (1.rekke) - Luk 17;20-30 [13.37 MB]

26. søndag etter pinse (Tillegg) - Matt 16;1-4 [13.21 MB]

4Mos 13;17-27 [7.8 MB]

Allehelgenssøndag (2.rekke) - Matt 5;13-16 [13.44 MB]

Bots og bededag (2.rekke) - Luk 13;23-30 [12.05 MB]

Domssondagen (1.rekke) - Matt 25;31-46 [13.07 MB]

Domssondagen (2.rekke) - Matt 25;1-13 [10.56 MB]ukjent år


To slags rettferdighet - Fil 3;7-12 [30.73 MB]

3. søndag i Advent [8.23 MB]

Å være rik hos Gud [12.61 MB]

Bibelen er Guds ord [16.7 MB]

De kristne er annerledes - 1Pet 4 [20.23 MB]

En kristen i vekst [17.52 MB]

Endetidstegnene i lys av Matt 24 [19.71 MB]

Er ditt hjerte helt med Herren- [10.67 MB]

Frihet fra lovens dom [30.95 MB]

Frykt for ham (Matt 10-28-31) [13.05 MB]

Grenseoppgang mel. luthersk og reformert teologi [23.53 MB]

Guds fulle rustning [19.49 MB]

Guds husfolk - et hellig tempel Ef 2;11-22 [16.77 MB]

Hemmeligheter ved Guds rikes komme [15.71 MB]

Hunger og tørst etter rettferdighet [18.7 MB]

Hvordan forkynne til helliggjørelse [22.82 MB]

Hvordan forkynne til helliggjorelse [8.98 MB]

Hvorfor er det så noedvendig med forkynnelse [18.6 MB]

Jeg tror på syndenes forlatelse - Rom 3;22-24 [56.44 MB]

Jesus i Betania og i hjemmet [17.25 MB]

Jordens salg og verdens lys [14.27 MB]

Kan strømmen snu- [16.44 MB]

Korset - Ved dette tegn skal du seire [20.25 MB]

Livets ord i dødens verden (1.Kor 15-51) [17.94 MB]

Luk 15;1-10 [16.16 MB]

Oppstandelsens kraft (Joh 20-1-9) [18.72 MB]

Prøv Åndene om de er av Gud [25 MB]

Samvittigheten fri - det gamle mennesket bundet [19.19 MB]

Trenger de troende Guds lov [20.46 MB]

Vekter hvor langt pa natt - Jes 21;11 [14.57 MB]

Audnastrand


Frihet fra lovens dom [21.26 MB]

Frihet fra menneskers dom [22.04 MB]

Frihet fra syndens makt [20.96 MB]


Frøyland


Jesus alene [17.26 MB]


Tror du på Guds Sønn [44.03 MB]

Åndelig fornyelse - Ef 4;17-24 [57.12 MB]

Sandefjord


Et sant og sunt kristenliv [20.58 MB]


Tryggheim


2Tess 1 [24.74 MB]