Alle opptak

På denne siden finner du alle møteopptakene som er lagret i "ARKIVET". Her vil filer bli lagt ut uten noen videre annonsering. Noen av filene kan også gå igjen på andre sider. Filene er i mp3 -format

Klikk her for å se en sorterbar tabell av innholdet under (BETA)

Agnalt, Sigbjørn

1999


Hurdal


1999.07.06 Agnalt, Sigbjørn - 2. Timoteus 2, 4 - 7 [63.75 MB]

1999.07.09 Agnalt, Sigbjørn - 2. Timoteus 2, 5 [54.11 MB]

1999.07.09 Agnalt, Sigbjørn - 2. Timoteus 2, 6 - 19 [58.69 MB]2009


Askim


Om å samle seg skatter - Matt 6;19-24 (Bergprekenen) [41.68 MB]

Vær ikke beskymret for dette livet - Matt 6;25-34 (Bergprekenen) [42.28 MB]

Juleevangeliet - Luk 2;1-14 [53.85 MB]


Langli, Skiptvet


Matt 7;1-5 [40.11 MB]

Dom 12;4-6 [38.37 MB]2010


Askim


Lignelsen om den gode hyrde - Joh 10;1-11 [47.8 MB]


Nordby, Våler


Fri fra loven - Rom 7;1-6 [47.2 MB]

Verdens lys - Joh 8;12 [45.08 MB]


Vamnes, Skiptvet


Joh 4;46-54 [43.78 MB]

Marta og Maria - Luk 10;38-42 [38.72 MB]

Den rike unge mannen - Mark 10;17-22 [44.17 MB]

Trygg i tillit til Gud - Sal 57;1-6 [44.55 MB]2011


Askim


navnet Immanuel - Matt 1;21-23 [35.51 MB]


Langli, Skiptvet


Bli i Jesu ord - Joh 8;30-38 [52.67 MB]

Jesus er lyset- Joh 12;20-26 [49.81 MB]


Nordby, Våler


Lasarus oppvekkelse - Joh 11;43-44 [41.35 MB]

Hva er det første av alle bud - Mark 12;28-34 [43.71 MB]


Vamnes, Skiptvet


Født blind - Joh 9;1-7 [39.61 MB]

Tempelskatten og løsepengen - Matt 17;24-27 [39.95 MB]

Dommen - Matt 25;31-46 (Bots og bededag) [46.94 MB]2012


Askim


Fri eller trellbundet - Mark 2;23-28 [37.88 MB]

Kvinnen ved brønnen - Joh 4;4-14 [45.48 MB]


Nordby, Våler


Alle må omvende seg - Luk 13;1-9 [39.1 MB]2013


Askim


Be, så skal dere få - Matt 7;7-11 (om bønn) [38.95 MB]

Veien til livet - Matt 7;13-14 [50.36 MB]

Min Gud - Rom 1;8 [41.8 MB]

Loven - Rom 5;20, 6;1 [45.8 MB]
Andersen, Øivind

1955


Vi har mistet troen på oss selv - Gal 2;19-21 [56.52 MB]


1957


De 2 pakter - Joh 1;16-18 [54.65 MB]

Den frelsende tro - Joh 3;16, 36, Rom 10;11-13 [48.11 MB]

Gjenfødelsen - Joh 3;1-15 (varierende lyd) [44.23 MB]


1962


Med min munn bekjenne - Rom 10;9-10, 17, Nah 1;7 [38.66 MB]

Gud-Fader-tro 1Joh 2;22-24 [19.17 MB]


1964


Adgang ved troen - Rom 5;1-11 [39.63 MB]


1966


Talsmannen - Joh 16;8 [57.2 MB]


1967


Død for synden - Rom 6;1-14 [51.89 MB]

Jesu fristelse - Matt 4;1-11 [49.36 MB]

Løfte ved tro - Rom 4;13-17 [34.86 MB]


1969


Gud og menneske - Fil 2;5-11 [36.73 MB]

Loven og lovgjerninger - Rom 7 [46.52 MB]


1971


Vær ikke lunken - Åp 3;15 [43.96 MB]


1972


Barnekårets ånd - Rom 8;14-17 [39.29 MB]

Frelsesvisshet [24.76 MB]

De ti jomfruer - Matt 25;1-13 [38 MB]

Tilregningen - Rom 4;1-8 [43.72 MB]


1978


Fjellhaug


01 - Rom 01 [7.65 MB]

02 - Rom 01 [9.43 MB]

03 - Rom 01 [6.98 MB]

04 - Rom 01 [7.2 MB]

05 - Rom 01 [7.33 MB]

06 - Rom 01 [7.39 MB]

07 - Rom 01 [6.64 MB]

08 - Rom 01 [6.69 MB]

09 - Rom 02 [8.47 MB]

10 - Rom 02 [8.3 MB]

11 - Rom 02 [7.9 MB]

12 - Rom 03 [8.27 MB]

13 - Rom 03 [6.66 MB]

14 - Rom 03 [8.44 MB]

15 - Rom 04 [7.8 MB]

16 - Rom 04 [8.08 MB]

17 - Rom 04 [8.76 MB]

18 - Rom 05 [8.02 MB]

19 - Rom 05 [7.66 MB]

20 - Rom 05 [8.08 MB]

21 - Rom 05 [7.12 MB]

22 - Rom 05 [6.29 MB]

23 - Rom 05 [7.84 MB]

24 - Rom 05 [8.37 MB]

25 - Rom 07 [8.37 MB]

26 - Rom 07 [8.04 MB]1979


Fjellhaug


27 - Rom 07 [8.33 MB]

28 - Rom 07 [8.44 MB]

29 - Rom 07 [8.45 MB]

30 - Rom 07 [9.07 MB]

31 - Rom 07 [6.86 MB]

32 - Rom 08 [6.09 MB]

33 - Rom 08 [8.13 MB]

34 - Rom 08 [5.54 MB]

35 - Rom 08 [8.13 MB]

36 - Rom 08 [7.63 MB]

37 - Rom 08 [7.85 MB]

38 - Rom 08 [7.24 MB]

39 - Rom 08 [7.53 MB]

40 - Rom 09 [7.44 MB]

41 - Rom 09 [7.6 MB]

42 - Rom 10 [7.22 MB]

43 - Rom 10 [8.09 MB]

44 - Rom 10 [7.23 MB]

45 - Rom 10 [7.88 MB]

46 - Rom 10 [7.66 MB]

47 - Rom 10 [8.65 MB]

48 - Rom 10 [7.78 MB]

49 - Rom 10 [7.99 MB]

50 - Rom 10 [7.67 MB]1980


Johannesevangeliet - Joh 12;12-36 [39.51 MB]

Johannesevangeliet 01 - Joh 1;1-14 [34.71 MB]

Johannesevangeliet 02 - Joh 1;14-18 [34.52 MB]

Johannesevangeliet 03 - Joh 1;19-28 [34.55 MB]

Johannesevangeliet 04 - Joh 2;12-25 [29.67 MB]

Johannesevangeliet 05 - Joh 3;1-18 [38.95 MB]

Johannesevangeliet 06 - Joh 4;27-42 [35.14 MB]

Johannesevangeliet 07 - Joh 4;43-54 [36.26 MB]

Johannesevangeliet 08 - Joh 5;1-16 [31.16 MB]

Johannesevangeliet 09 - Joh 5;15-29 [34.98 MB]

Johannesevangeliet 10 - Joh 5;30-47 [38.07 MB]

Johannesevangeliet 11 - Joh 6;1-15 [35.9 MB]

Johannesevangeliet 12 - Joh 6;14-27 [35.83 MB]

Johannesevangeliet 13 - Joh 6;22-40 [38.87 MB]

Johannesevangeliet 14 - Joh 6;41-59 [35.05 MB]

Johannesevangeliet 15 - Joh 6;60-71 [34.95 MB]

Johannesevangeliet 16 - Joh 7;1-18 [40.51 MB]

Johannesevangeliet 17 - Joh 7;19-53 [36.51 MB]

Johannesevangeliet 18 - Joh 8;1-11 [35.86 MB]

Johannesevangeliet 19 - Joh 8;12-30 [35.98 MB]

Johannesevangeliet 20 - Joh 8;31-47 [29.75 MB]

Johannesevangeliet 21 - Joh 8;44-59 [35.95 MB]

Johannesevangeliet 22 - Joh 9;1-41 [40.22 MB]


1981


Lundeneset


51 - Rom 09 [12.63 MB]

52 - Rom 10 [12.18 MB]

53 - Rom 11 [14.49 MB]


Moi


Johannes 1. brev - 1 [12.17 MB]

Johannes 1. brev - 2 [16.59 MB]

Salme 34 (kun 10 min) [1.22 MB]

Johannes 1. brev - 3 [18.85 MB]

Johannes 1. brev - 4 [25.2 MB]

Johannes 1. brev - 5 [13.84 MB]1988


1Joh 5;1-15 [31.92 MB]

1Joh 5;5-13 [59.39 MB]

Salme 51 [47.13 MB]


1989


Joh 17;1-26 del1 [46.85 MB]

Joh 17;1-26 del2 [52.2 MB]

Åp 2;1-7, 3;7-13 [39.65 MB]


ukjent år


Diverse bibeltimer


Bespisningsunderet - Matt 14,14-21 [24.84 MB]

Emner om kristenlivet, I - Farisæisme og kristendom [11.69 MB]

Emner om kristenlivet, II - Hvordan bliver man en kristen [6.96 MB]

Emner om kristenlivet, III - Hvordan skal jeg leve som kristen [8.31 MB]

Emner om kristenlivet, IV - Hvordan få sejr i fristelse [8.38 MB]

Emner om kristenlivet, V - Mange er kaldet men få er udvalgt [10.36 MB]

Emner om kristenlivet, VI - Rom 2,1-8 [6.91 MB]

Frelsesvished - Rom 8,15-16 [25.67 MB]

Guds søn har gjort meg fri - Joh 8,31-45 [22.04 MB]

Hvad er evangeliet - 1 Joh 1,1-3 [21.99 MB]

Hvad skal jeg gøre for at blive frelst - Mark 10;17-28 [39.29 MB]

Hvem er Jesus - Matt 1,18-23 [26.21 MB]

I sjælesorg hos Jesus - Joh 21;15-25 [33.96 MB]

Jesu seierr, vår seier - Matt 4,1-11 [28.6 MB]

Jesus som vår stedfortreder - Joh 1,29-34; Matt 3,13-17 [26.35 MB]

Jesus underviser om bønn - Luk 11,5-13 [26.65 MB]

Joh 3,1-18 [41.93 MB]

Martha og Maria - Luk 10,38-42 [20.01 MB]

Når du ikke ser Jesus, ser han deg - Matt 11,2-6 [22.27 MB]

Sandhetens Ånd og løgnens ånd - 1 Joh 1,1-3. 2,21-25. 4,1-3 [24.72 MB]

Sett din vei i Herrens hånd og stol på ham - Sl 37 [20.56 MB]


Kilden


Lignelsen om fariseeren og tolleren - Luk 18;9-14 [32.27 MB]

Gud rettferdiggjør den som tror - Rom 4;1-17 [33.21 MB]

Tilregnet rettferdighet - Rom 4;18-25 [30.4 MB]


Stavanger


Samfunn i arbeidet for Evangeliet - Fil 1 [46.05 MB]

Det rette sinn i helligjørelsen - Fil 2 [38.9 MB]

Vi er fullkomne og jager etter fullkommenhet - Fil 3 [38.62 MB]


ukjent sted


I sjelesorg hos Jesus 2 - Joh 3;1-18 [64.95 MB]

I sjelesorg hos Jesus 3 - Matt 15;21-28 (den kana-aneiske kvinne) [48.45 MB]

Den kana-aneiske kvinne - Matt 15;21-28 [67.57 MB]

Jesu sinn - Fil 2;5-7 (radioandakt med sang) [12.7 MB]

Jesus møter deg som har sviktet - Joh 21;15-25 [32.73 MB]

Kristenliv og nådegaver - 1Kor 13;1-13, 24-31 [58.79 MB]

Se jeg står for døren - Åp 3;14-22 (Laodikeamenigheten) [35.39 MB]

Den fortapte sønn [36.28 MB]
Flere opptak

Kilde:Beroa.org

3711 - Hyggestund med Øivind Andersen [20.9 MB]

3713 - I sjelesorg hos jesus - Joh.21,15-25 [25.43 MB]

3714 - Kristen i hverdagen - fariseisme og kristendom [25.8 MB]

3714 - Kristen i hverdagen - hvordan blir man en kristen [14.83 MB]

3714 - Kristen i hverdagen - hvordan skal jeg leve som en kristen [19.94 MB]

3715 - Kristen i hverdagen - gud gjør ikke forskjell på folk - rom.2 [16.59 MB]

3715 - Kristen i hverdagen - hva betyr - mange er kalt, men får er utvalgt [24.87 MB]

3715 - Kristen i hverdagen - hvordan få seier i fristelse [20.15 MB]

3716 - Den fortapte sønn [45.26 MB]

3717 - Herren er nær! [32.02 MB]

3718 - Hva virker Bibelen i oss [28.9 MB]

3719 - Bibeltime over filipperbrevet kap.1 - har vi samfunn med Paulus i arbeidet for evangeliet i dag del 1 av 2 [30.58 MB]

3719 - Bibeltime over filipperbrevet kap.1 - har vi samfunn med Paulus i arbeidet for evangeliet i dag del 2 av 2 [21.84 MB]

3720 - Arbeiderne i vingården [32.25 MB]

3721 - Kongesonens bryllup [25.31 MB]

3722 - Den barmhjertige samaritan [27.22 MB]


Brandal, Ole

1962


Lundaneset


Den Hellige Ånd - Joh 16;8-11 [27.54 MB]1966


Varhaug


Liv i nåden - 1Kor 1;4-9 [24.56 MB]ukjent


sommerskulen


Den trange port - Luk 13;23-28 [31.12 MB]

Frelse - Åp 7;9-10, Apg 4;12 [35.97 MB]

Isak og Ismael - Gal 4;22-24 [44.37 MB]
Bygstad, Jan

1987


ukjent sted


Jesu gjenkomst og de siste ting - Matt 24;1-51 (OBS mye støy) [53.94 MB]1988


Hurdal


Abraham - Abrahams vandring i tro [61.97 MB]

Abraham - Ismael og Isak [56.56 MB]1989


Hurdal


Profeten Jesaia og hans samtid - 1 [40.3 MB]

Profeten Jesaia og hans samtid - 2 [47.97 MB]

Profeten Jesaia og hans samtid - 3 [43.1 MB]

Profeten Jesaia og hans samtid - 4 [41.96 MB]

Profeten Jesaia og hans samtid - 5 [39.15 MB]

Profeten Jesaia og hans samtid - 6 [50.93 MB]1990


Hurdal


David og hans tid - 1 (om Samuel) [57.77 MB]

David og hans tid - 2 (om Saul) [46.54 MB]

David og hans tid - 3 (Sauls fall og David salves til konge) [56.43 MB]

David og hans tid - 4 (Davids forfølgelsestid) [46.32 MB]

David og hans tid - 5 (David får kongemakten) [53.63 MB]

David og hans tid - 6 (Davids fall, og profetiene) [61.68 MB]1991


Drangedal


Skilsmisse og gjengifte - 1 (om ekteskapet) [50.43 MB]

Skilsmisse og gjengifte - 2 [49.33 MB]


Hurdal


Profeten Jeremias og hans samtid - 1 [44.4 MB]

Profeten Jeremias og hans samtid - 2 [56.22 MB]

Profeten Jeremias og hans samtid - 3 [51.45 MB]

Profeten Jeremias og hans samtid - 4 [54.8 MB]ukjent år


ukjent sted


Evangeliet om helliggjørelsen 1 - Rom 6 [46.41 MB]

Evangeliet om helliggjørelsen 2 - Rom 7 [46.7 MB]
Dyrøy, Odd

1988


Barnekåret [36.34 MB]

Joh 17;1-4 [43.21 MB]


1990


Solborg


Herren dømmer folket - Jes 6;8-13 [39.7 MB]

Jes 55;6-13 [37.47 MB]

Rom 6;23 [35.01 MB]ukjent år


Guds husfolk - Ef 2;11-22 [41.64 MB]Engeset, Sigvard

1974


Sjelenes frelse [35.98 MB]

Troens grunn [30.86 MB]

Troens liv og erfaring [43.21 MB]

Vår rettferdighet - Matt 5;20-26 [25.31 MB]

Kort om tungetale og åndens dåp [4.74 MB]Fagerli, Kristian

2005


Orkdal


Den usynelige drakten 1 - 1Kor 9;24 [41.3 MB]

Den usynelige drakten 2 - 1Kor 9;24 [43.11 MB]

Se vi går opp til Jerusalem - 1Pet 2;21 [42.47 MB]2021


Langli, Skiptvet


Jul - Gal 4;4-6 [40.44 MB]

Påske - Stedfortrederen 1Sam 17;1-4, 8-9 (David og Goliat) [49.87 MB]

Kr himmelfart - Luk 24;49-53 [59.67 MB]

Pinse - Joh 14;15-21 (En annen talsmann) [31.62 MB]
Fjell, Brynjar

1988


Gandal


Forsoningen - Hebr 2;14-18 [42.02 MB]
Fjære, Martin

2010


Langli


Israels synder i ørkenen 1 - 1Kor 10 [34.25 MB]

Israels synder i ørkenen 2 - 1Kor 10 [42.37 MB]2011


Langli


De gråtende - Dom 2;1-5 [45.57 MB]2012


Langli


Guds nåde - Tit 2 [40.04 MB]

Den Hellige Ånds følger - Apg 2;14-21 [32.25 MB]
Gangås, Ingar

2017


Langli, Skiptvet

Geller, Herman

2011


Langli


Hvem er Den Hellige Ånd - Joh 14;15-27 [61.6 MB]

Prøve åndene - 1Joh 4;1-6 [48.28 MB]

Hvilken gjerning gjør Den Hellige Ånd - Joh 16;5-15 [49.92 MB]
Grønbeck, Kjell

1995


Rørvik


De skal se, men ikke skjelne 1 - Matt 13 [54.16 MB]

De skal se, men ikke skjelne 2 - Matt 13 [44.44 MB]

Vi så hans herlighet - Joh 17;6-17 [68.38 MB]1999


Hurdal


Skapelsen - 1 [48.49 MB]

Skapelsen - 2 [42.46 MB]

Skapelsen - 3 [40.34 MB]

Skapelsen - 4 [53.03 MB]

Skapelsen - 5 [43.71 MB]2000


Hurdal


Skapelsen i sumerisk tradisjon [36.42 MB]

Syndefallet 1 [44.82 MB]

Syndefallet 2 [34.93 MB]seminarer


1992


Hurdal


1992.07.31 Grønbeck, Kjell - Kristnes forhold til kultur I [71.29 MB]

1992.07.31 Grønbeck, Kjell - Kristnes forhold til kultur II [71.47 MB]

1992.07.31 Grønbeck, Kjell - Kristnes forhold til kultur III [65.71 MB]1996


Hurdal


Naturalismen - 1 [45.12 MB]

Naturalismen - 2 [53.97 MB]

Naturalismen - 3 [44.19 MB]1997


Hurdal


Rockens fremvekst - 50 og 60-tallet - 1 [40.28 MB]

Rockens fremvekst - 50 og 60-tallet - 2 [35.05 MB]2009


Langli


Litt om Bach - 1 [48.3 MB]

Litt om Bach - 2 [43.78 MB]2012


Langli bedehus, Skiptvet


Å høre det man hører - del 1 [52.14 MB]

Å høre det man hører - del 2 [51.95 MB]

Å høre det man hører - del 3 [48.52 MB]

Hoaas, Anders

1979


Oslo


Abrahams liv - DEL 1; Abrahams utvelgelse - 1Mos 11;27-12;6 [45.51 MB]

Abrahams liv - DEL 2; Abrahams rettferdiggjørelse - 1Mos 15;1-21 [43.99 MB]

Abrahams liv - DEL 3; Abrahams offer [44.43 MB]ukjentår


Oslo


Esaiasboken - Jes 7-8 (Messias fødsel) [38.16 MB]

Esaiasboken - Jes 9(;6-7) (Messias personkarrakterestikk) [36.52 MB]

Esaiasboken - Jes 11 (Åndsutrustning) [37.81 MB]

Esaiasboken - Jes 12 (Lovsang; Takk for frelsen i Imanuel) [38.31 MB]

Esaiasboken - Folkeboka [38.6 MB]

Esaiasboken - Esaiasbokens enhet [24.54 MB]

Esaiasboken - Trøsteboka [27.31 MB]

Esaiasboken - Jes 40 (Trøstens Gud) [39.83 MB]

Esaiasboken - Jes 44-45 (Om Kyros) [35.75 MB]

Esaiasboken - Jes 49 (Den andre sangen om Messias - Jes 49;1-13) [35.97 MB]

Esaiasboken - Bibelsyn [33.73 MB]

Esaiasboken - Jes 50 [36.28 MB]

Esaiasboken - Jes 52;13-53;12 (Den fjerde sangen om Messias) [35.78 MB]

Esaiasboken - Jes 53 [39.43 MB]

Esaiasboken - Jes 53 [31.85 MB]

Esaiasboken - Jes 53 [35.09 MB]
Hope, Ludvig

1949


Trondheim


Å seire og å være en støtte - Åp 3;12 [24.85 MB]ukjent


ukjent


Sigurd Rydland forteller om Ludvig Hope [32.39 MB]
Joramo, Arvid

1989


Hurdal


Herrens lidende tjener (Jes 52;13-53;12) - 1 [34.45 MB]

Herrens lidende tjener (Jes 52;13-53;12) - 2 [30.25 MB]

Herrens lidende tjener (Jes 52;13-53;12) - 3 [36.05 MB]

Herrens lidende tjener (Jes 52;13-53;12) - 4 [28.3 MB]
Karlsson, Rune

2009


Langli


Rom 8;12-17 [41.87 MB]

Heb 4;1-10 [44.82 MB]

Apg 2;22-36 [47.23 MB]

Joh 3;16-21 [36.61 MB]2010


Langli


Jesus sier; Jeg vil - Joh 17;24-26 [42.89 MB]

Se der Guds lam - Joh 1;29,35-36 [36.5 MB]

Evangeliet om fred - Ef 2;17-22 [41.96 MB]

Lyset - Joh 12;44-50 [39.56 MB]2011


Askim


Korsfestelsen - Luk 23;33-46 [41.14 MB]

Det er Fullbrakt! - Joh 19;30-42 [40.93 MB]

Upp, min tunga, att lovsjunga - Joh 20;1-18 [45.26 MB]

Jesu vandring med sine - Luk 24;13-32 [34.76 MB]2012


Langli


Livets vann - Matt 9;35-38 [39.73 MB]

Vei i ørkenen - Jes 43;19-25 [39.94 MB]

Håp og bønn - Rom 8;24-28 [38.75 MB]2013


Langli


Herren som fant Jakob - 1Mos 32;22-32 (Jakobs kamp med Gud) [42.21 MB]

Påskelammet slaktet for oss - 1Pet 1;17-21 [42.14 MB]

Og han ble regnet blant ugjerningsmenn - Mark 15;28 [45.83 MB]2018


Langli, Skiptvet


Vår Frelses vei, en smertenes vei - Mark 15;25-39 [66.42 MB]

Det som har skjedd for verden - Mark 15;40-47 [61.92 MB]

Jeg lever og dere skal leve - Mark 16;1-14 [71.62 MB]
Klavenæs, Olaf

2009


Askim


Jes 5;1-7 [25.54 MB]

Jes 32;17-18 [20.76 MB]2011


Askim


Livets vann - Åp 22;1-5 [23.8 MB]2012


Askim


En ny himmel og en ny jord - Åp 21;1-7 [25.3 MB]
Kristoffersen, Einar

1995


Hurdal


Apg 11;1-18 [39.04 MB]

Apg 13;38-39 [29.35 MB]1996


Hurdal


Gal 3;5 [31.11 MB]

Joh 6;1-15 [34.18 MB]

Matt 16;13-20 [31.64 MB]1997


Hurdal


Luk 7;36-50 [36.18 MB]

Luk 21;25-36 [48.77 MB]1998


Hurdal


2Kor 3;5 [27.99 MB]1999


Hurdal


Gal 1;3-5 [30.08 MB]

2Kor 5;7 [34.8 MB]

Gal 4;21-31 [31.77 MB]2000


Hurdal


Når jeg er skrøpelig, da er jeg sterk - 2Kor 12;9-10 [41.39 MB]

Karan vs Kanaan - 1M 11;27-12;6 [38.28 MB]

2Mos 12;3-13 [27.93 MB]2002


Hurdal


De ti jomfuer - Matt 25;1-13 (dårlig avspilling - kommer på nytt) [30.86 MB]

Å bli som et lite barn - Mark 10;13-15 [25.27 MB]

Om å gå bort fra Jesus - Joh 6;66-69 [29.14 MB]2004


Hurdal


Ham alene - Fil 4;10-13 [28.19 MB]

Falske profeter - Jer 23;16-24 [27.12 MB]

Bi på Herren! - Sal 40;2-6 [24.84 MB]2005


Hurdal


Be... og du skal få! - 1Tim 2;1-6 [22.86 MB]

Meg til frelse! - 2Kor 5;1-10 [25.01 MB]

Livgiveren! - Esek 37;1-14 [25.99 MB]2006


Hurdal


Lysets barn - Ef 4;17;25 [28.87 MB]

Sannheten tro! - 1Joh 1;8-2;2 [28.89 MB]

Ikke vår forstand og vei! - Jer 29;4-7 [24.4 MB]2007


Stenbekk


Et annerledes rike - Luk 22;24-27 [31.21 MB]

Luk 12;13-21 [26.58 MB]

Joh 3;17-21 [30.12 MB]2008


Kodal


Herrens legeme! - 1Kor 11;23-29 [35.03 MB]


Sandefjord


Guds utfrielse - Dan 6;4-12 [41.11 MB]2013


Kvelde


Men se, Han lever! - Mark 16;1-8 [32.95 MB]

Den tomme graven - Joh 20;1-10 [34.16 MB]

Maria møter Jesus - Joh 20;11-18 [33.55 MB]2015


Norsjø


Han er den sanne - Joh 17;1-11 [30.86 MB]

Tegn i tiden - Luk 21;10-19 [23.58 MB]2017


Gullverket, Eidsvoll


Herrens arm - Jes 59;1-4, 8-9 [38.06 MB]

Omvendelsen verdig - Matt 3;3-12 [38.99 MB]


Lighthouse Coffee, Oslo


Menneskets vei - eller Guds vei - Mark 14;27-42 [43.07 MB]

Emmausvandrerne - Luk 24;13-35 [30.84 MB]

Jesus står opp - Matt 28;1-10 [35.12 MB]

Hvem er du - Joh 1;19-28 [34.91 MB]

I kraft av blodet - 2Mos 12;3-8, 11 [30.18 MB]

Inngang i himmlenes rike - Matt 5;20-26 [35.07 MB]

Det salige blod - 2Mos 12;21-28 [44.71 MB]

Den enkle vei - 2Kong 5;1-5,9-15 [51.21 MB]

Ved Jesus Kristus, vår Herre - 2KOR 3;4-6 [49.72 MB]2019


Lighthouse Coffee, Oslo


Jesus blir båret frem i templet - Luk 2;22-46 [31.83 MB]

Kom, la oss gjøre opp vår sak - Jes 1;16-19 [23.43 MB]

Ypperstepresten - Joh 17;1-11 [27.83 MB]
Flere opptak

Kilde:ekris.net

2011


Årdal i Ryfylke


Levendegjort! - Hos 6;1-3 [31.19 MB]


Bjørheimsbygd


Arbeid på...! - Fil. 2;12-16a [29.75 MB]


Flekkerøy


Nå - i nådens tid! - Luk 24;50-53 [25.8 MB]

Regn etter! - Luk 14;25-33 [27.11 MB]

Herrens trofasthet - Dan 6;4-12 [29.3 MB]


Fotland


Ved nådeordet! [30.09 MB]

Hvem er som du [35.55 MB]

Frelse i Jesus alene! [32.74 MB]


Frøyland


Løftets oppfyller! [37.25 MB]

Et stort lys! [42.65 MB]

Den rette grunn! [39.82 MB]

Ved Kristi vitnesbyrd! [36.3 MB]

Ved Hans død! [28.65 MB]

Herrens forundelige veier! [29.03 MB]


Jørpeland


Den sanne pakt - Jes 49;8-10 [27.34 MB]

Et nådens år! - Luk 4;16-22a [23.55 MB]


Matningsdal


Kristi tjenerskikkelse - og det religiøse anstøt [29.85 MB]

Usyret [27.4 MB]2012


Andebu


Troen har seiret - 1Joh 5;1-5 [26.35 MB]


Frøyland


Vår sykdom og Herrens gjerning [28.67 MB]

Saligprisningene - Luk 6;20-23 [27.41 MB]


Heia, Strand i Ryfylket


Alle som tørster, kom hit - Jes 55;1-7 [30.38 MB]

Kjemp for evangeliet - Fil 1;27-30 [28.96 MB]


Horten


Jesus og Peter - Joh 21;15-19 [28.23 MB]


Jørpeland


Fra evighet av - 2Tim 1;7-12 (Sang v S Medhaug) [31.99 MB]

Himmelen åpnet - Apg 7;52-60 (mye sang) [43.82 MB]

Gudsfryktens mysterium - 1Tim 3;14-16 (mye sang) [37.1 MB]


Kjerringvik


Livets opphavsmann - Apg 3;12-21 [27.85 MB]


Kollstad, Mandal


Jeg viser godhet mot den jeg vil - Rom 9;20-24 [31.73 MB]


Krokstadelva


David - hyrde og fyrste - Esek 34;23-31 [26.8 MB]


Larvik


Jeg er porten - Joh 10;1-10 [27.96 MB]


Matninsdal


Løftenes ja og amen - 2Kor 1;18-21 [27.83 MB]


Melsomvik


Enda en gang vil jeg bygge deg - Jer 31;1-5 [31.52 MB]


Mjøndalen


Se, jeg skaper noe nytt - Jes 43;16-21 [27.08 MB]


Nevlunghavn


Den store hyrden - Heb 13;20-21 [33.66 MB]


Reiersdal, Vennesla


Troen kommer av budskapet - Rom 10;13-17 [29.99 MB]

Den rike mann og Lasarus - Luk 16;19-31 [27.04 MB]


Risør


Guds rustning - Ef 6;10-18 [26.18 MB]

Rettferdighet ved troen - Rom 3;21-26 [26 MB]

Fredsbud! - Jes 52;7-10 [26.5 MB]


Ryfylket


Jakobs drøm - 1Mos 28;10-19 [27.71 MB]

Hør ham - Luk 9;28-36 [26.37 MB]


Setesdal


I Getsemane - Matt 26;36-45 [29.27 MB]

Jeg ba for deg - Luk 22;28-34 [25.97 MB]

Han fikk navnet Jesus - Luk 2;21 [23.3 MB]


Sirevåg


De falske veiledere - Mark 13;21-27 [28.12 MB]


Stallemo, Vennesla


I møte med Jesus -Mark 9;17-29 [26.8 MB]

Jesu død og herliggjørelse - Joh 12;20-33 [29.27 MB]

Simon og synderinnen - Luk 7;36-50 [23.75 MB]


Vanse, Lista


Jesus som tolvåring i templet - Luk 2;40-52 [31.93 MB]

Jesus blir båret frem i templet - Luk 2;22-40 [34.47 MB]2013


Arendal


Leiren i pottemakerens hånd - Jer 18;1-10 [29.75 MB]


Froland


Dragen ble kastet ned - Åp 12;1-10 [28.9 MB]


Hornnes


Falske disipler og huset på fjell - Matt 7;21-29 [33.07 MB]


Kvinlog


Et fast anker for sjelen - Hebr 6;11-20 [25.97 MB]


Øyslebø


Gud er kjearlighet - 1Joh 4;11-16 [32.04 MB]


Risør


Jesu jublet i Ånden (Jesu fryd) - Luk 10;21-24 [30.97 MB]

Kristi mysterium - Ef 3;1-7 [20.51 MB]

Et nådens år fra Herren - Jes 61;1-3 [20.92 MB]

Da så Jesus dag - Hebr 11;11-16, 39-40 [26.96 MB]


Skien


Ved Herren Jesu nåde - Apg 15;1-11 [32.06 MB]


Tvedestrand


La de små komme til meg - Mark 10;13-16 [19.71 MB]

Sareptas krukke - 1Kong 17;8-16 [27.71 MB]


Vennesla


Å høre på disiplers vis - Jes 50;4-7 [27.87 MB]ukjent sted


Åndens vitnesbyrd [25.37 MB]

Alle av en! [30.46 MB]

Den saktmodige konge [20.02 MB]

Den stille susen [26.89 MB]

Døden er oppslukt! [22.43 MB]

Evangeliets frukt [35.05 MB]

For din egen skyld, Herre! [38.52 MB]

Forbilder for oss! [21.56 MB]

Fra evighet av [32.9 MB]

Gå og forkynn [29.2 MB]

Herodes sinn [25.39 MB]

Herre over dødens makt! [27.82 MB]

Hør! [33.97 MB]

Hunger forgjeves [26.82 MB]

Hvem er størst [27.14 MB]

Hveteåkeren [17.04 MB]

Kjøpt fri fra [22.46 MB]

Lys og salt [25.28 MB]

Min frelse! [27.45 MB]

Oppgjør! [25.65 MB]

Renselsen [27.86 MB]

Se, hvor stor kjærlighet! (Advendtsmøte) [21.79 MB]

Stol på! [29.26 MB]

To veier ligger foran deg! [34.24 MB]

Våre lamper slokner! [27.41 MB]

Ve hykleriet! [30.58 MB]

Ved Guds nåde! [28.85 MB]

Ved Jesus alene! [24.57 MB]

Veien! [34.99 MB]Kvalvåg, Martin

1986


Hurdal


Frigjørelsen fra det naturlige menneske - Joh 8;36 [48.05 MB]

Luk 15 [35.28 MB]1987


Hurdal


Gud valgte og Gud utvalgte - Ef 1;3-5 [54.88 MB]

Gleden ved å være et Guds barn - Neh 8;9-12, Luk 10;19f, 15;22-24 [37.84 MB]1988


1Joh 1;1-10 [28.06 MB]

1Kor 1;18-24 [57.1 MB]

Jer 13;23 [47.3 MB]Larsen, Frits

1959


Tryggheim


Fariseeren og tolleren - Luk 18;9-14 [40.48 MB]1966


Ålesund


De fire verdner [54.28 MB]

Det store navn [25.32 MB]

Det tilgivende sinn - Matt 18;21-35 [32.11 MB]

Fariseisme og Kristendom - Luk 18;9-12 [34.91 MB]

Guds hellige vilje [33.09 MB]

Vokse i nåde og erkjennelse - 2Pet 3;18 [38.17 MB]Ukjent år


Troens hemmlighet - 1Kor 15;14,17 [79.64 MB]

Han er vår fred - Ef 2;14-15 [49.83 MB]

Mot verdens avslutning - Luk 21;29-33 [58.26 MB]Lid, Amund

ukjent år


ukjent sted


Å leva under lova - Gal 4;19-31 (dårlig kassett) [38.21 MB]

Er eg ein Kristen - Apg 11;20-26 [43.66 MB]

Lever eg som ein kristen - Gal 2;19-21, Fil 3;7-21 [42.3 MB]

Luk 10;23-37 (Den barmhjertige samaritan) [42.63 MB]

Strid - Matt 10;32-42 [45.5 MB]
Mangelrød, Birger

2011


Askim


Barnekårets Ånd - Rom 8;15 [27.32 MB]


Disen Gård, Oslo


Jesus er veien til sann frihet - Joh 8;31-38 [33.19 MB]
Mangelrød, Svein

2010


Askim


Jesu avskjedstale 1 - Joh 16;1-23 [30.37 MB]

Jesu avskjedstale 2 - Joh 16;24-33 [29.21 MB]2011


Askim


Utvelgelsen av de ringe - 1Kor 1;17-25 [24.27 MB]
Nissen, Hans Erik

1985


ukjent


Daniels bok 1 [46.62 MB]

Daniels bok 3 [37.17 MB]1988


Hillerød


Jes 6 (Profetens kallelse) [38.28 MB]1991


Flekkerøya


Blodet [53.3 MB]

Vokse i troen - Jes 50;4-10 (den tredje sangen om Messias) [52.2 MB]1992


Stavanger


Fra døden til livet [38.62 MB]1994


Stavanger


Fortapt - Rom 3;9-20 [32.94 MB]ukjentår


ukjentsted


Hans navn skal kalles Guds Ord (Åp 19;13) - Joh 1;1-18 [31.23 MB]

Om troende menneskers forhold til Bibelen i det daglige [39.78 MB]
Nygård, Gotfred

1992


Oppdal


Herrens ord kom til meg - Jer 1;4-12 (Jeremias kall) [33.63 MB]

Guds rike - Jes 35;3-10 [41.15 MB]

Andakt - Luk 22;7-18 (Nattverden) [20.74 MB]ukjent år


Norheimsund


Det vi har hørt - Heb 2;1-4 [25.52 MB]

Jesus i sjelesorg - Joh 4;4-26 (samaritanske kvinnen) [48.99 MB]


ukjent sted

Olsen, Jan Tore

2017


Ryenberget, Oslo


Salomos høysang 1 - Innledning - Hans ønske om å få høre sammen med oss [67.75 MB]

Salomos høysang 2 - Dra meg - Kap 1 [65.28 MB]

Salomos høysang 3 - Min kjæreste - Kap 2 [71.36 MB]

Salomos høysang 4 - Bevar ditt hjerte fremfor alt - Kap 3 (Høys 2;15-3;11) [64.94 MB]

Salomos høysang 5 - Bare han kunne komme nær - Kap 4 [71.49 MB]

Salomos høysang 6 - Jeg har kommet for å gi - Kap 5 (Høys 5;1-6) [53.97 MB]

Salomos høysang 7 - En dans som i Mahanajim - Kap 6 (Høys 6;1-4) [69.68 MB]

Salomos høysang 8 - Når beilerne banker på døren - Kap 8 (Høys 8;1-8) [66.06 MB]
Samnøy, Øyvind

1993


Fjelltun


Matt 25;31-46 [38.84 MB]

1Mos 15;1-6, Rom 4;14-16, 5;1-2 [41.24 MB]

1Mos 3;1-15 [44.5 MB]

Gal 3;22-24, Sal 62;6-9 [22.12 MB]

Menigheten i Efesus - Åp 2;1-7 [51.18 MB]1994


Norheimsund


Luk 10;38-42 (Marta og Maria) [37.68 MB]

Luk 16;1-31 (Uærlige forvalteren, Den rike mannen og Lasarus) [43.15 MB]

Åp 2;12-29 [40.03 MB]

Hebr 2;16-17 [42.49 MB]1998


Tørvikbygd


1Sam 13;1-14 [50.82 MB]

1Sam 15 [35.76 MB]

Matt 26;45-50 (Judas forrådelse) [51.74 MB]

Å vandre i lyset - Esek 33;30-33, Hebr 6;7-9 [32.95 MB]

Matt 5;1-12 [48.65 MB]

Matt 24 [42.73 MB]

Åp 7;9-17 [43.66 MB]1999


Frøyland


De syv basuner - Åp 8 og 9 [53.72 MB]2001


LMH


Galaterbrevet - 1 [41.16 MB]

Galaterbrevet - 2 [45.71 MB]

Galaterbrevet - 3 [45.13 MB]

Galaterbrevet - 4 [43.28 MB]

Venn, hvorfor er du her - Matt 26;45-50 (Judas forrådelse) [45.98 MB]2004


Tørvikbygd


Jesus vasker disiplenes føtter - Joh 13;1-17 [43.24 MB]

Jesus for Pilatus og Herodes - Luk 23;1-12 [50.07 MB]

Kjærlighetsbudet og de 10 bud - Rom 13;7-14 [49.74 MB]

Kvinna i Simon sitt hus - Luk 7;36-50 [43.4 MB]

Jesu inntog i Jerusalem - Joh 12;12-24 [33.08 MB]

Jesu gjenkomst - Matt 24;29-51 [47.99 MB]2005


Langli


Åp kap 1-3 - 1 [46.84 MB]

Åp kap 1-3 - 2 [57.33 MB]

Åp kap 1-3 - 3 [48.38 MB]

Åp kap 1-3 - 4 [57.25 MB]

Åp kap 1-3 - 5 [71.04 MB]

Åp kap 1-3 - 6 [56.8 MB]

Åp kap 1-3 - 7 [46.84 MB]2009


Langli


Joh 13;1-17 [45.98 MB]

Luk 23;32-46 [51.11 MB]

Matt27;46-50,Joh19;28-30 [49.22 MB]

4M;9-15 [41.74 MB]

Joh 20;11-23 [46.87 MB]2011


Årnes


Gled deg i Herren - Sal 92;6-12, 73 [49.19 MB]


Alta


En stor skare som ingen kunne telle - Åp 7;9-17 [39.85 MB]

Davids fall - Sal 51;12-15, 2Sam 11 [46.13 MB]

Loven og Nåden - Gal 5;1,13-26 [40.69 MB]

Fristad - 4Mos 35;9-15 [49.47 MB]

Jesus og røverene på korset - Luk 23;32-38 [36.29 MB]

Jesu gjenkomstt - Matt 24;29-31,36-51 [40.61 MB]

Det kristne livet - prøv deg selv - Tit 2;1-15 [48.56 MB]2012


Alta


Salig er de fattige i ånden - Matt 5;1-11 [50.17 MB]

Det er ingen forskjell, alle har syndet og fattes Guds nåde - Rom 3;19-24, [47.33 MB]

Kongesønnens bryllup - Matt 22;1-14 [41.93 MB]

Brud og brudgom - Matt 25;1-13 [51.17 MB]

Hykleri - Luk 12;1-12 [57.19 MB]

Elsker du meg - Joh 21;15-17 [38.11 MB]

Jeg vil gi dere hvile - Matt 11;25-30 [42.9 MB]

Til frihet har han kjøpt oss - Gal 5;1,13-26 [45.07 MB]

Den rike mann og Lasarus - Luk 16;9-31 [50.25 MB]


Ryenberget, Oslo


Heb 3;1,6-4;3 (Forherd ikke deres hjerter) [50.9 MB]

Kobberslangen - 4Mos 21;4-9 [48.53 MB]2014


Skjervøy


Striden - Heb 12;1-3 [55.42 MB]

Guds vilje - 2Mos 20;1-2, 12-17 [60.09 MB]2017


Skjervøy


Fullt og fast i nåden - 1Pet 1;1-9, 13 [44.93 MB]

Et hellig liv - 1Pet 1;13-21 [44.8 MB]

Kongesønnens bryllup - Matt 22;1-14 [35.68 MB]

Hindringer for det kristne livet - 1Pet 1;22-2;3 [53.37 MB]

Gled dere i Herren - Fil 3;1-3, 4;4-7 [42.64 MB]

Hva er Guds menighet - Åp 2;2-5, 12-17 [43.62 MB]ukjent år


ukjent sted


1Tim 2;19, 1Joh 1;5-6, 2;3-5, 3;5-8 [42.03 MB]

Mark 6;45-52 [31.45 MB]
Skipnes, Petter

2009


Askim


Troen - Joh 6;28-29 [25.55 MB]


Nordby, Våler


Kain og Abel - 1Mos 4;2-16,23-24 [42.73 MB]2010


Askim


Guds barmhjertighet, våre synder - Sal 78;1-39 [53.37 MB]

Simeon - Luk 2;25-35 [25.69 MB]


Nordby, Våler


Israels høytider i et frelseshistorisk perspektiv - 2MOS 34 [46.57 MB]


Vamnes, Skiptvet


Jeg er den jeg sier dere - Joh 20;1-18 (Jesu oppstandelse) [36.06 MB]2011


Askim


Onde ånder - Luk 11;14-28 [53.12 MB]


Disen gård, Oslo


Åpenbaring av nåden alene - Tit 2;11-15 [32.08 MB]

Møte med fariserene - Joh 5;37-42 [37.89 MB]

Død under loven, Død fra loven ved Kristi legeme - Rom 7;4-25 [31.73 MB]


Nordby, Våler


de skal samle hans utvalgte - Matt 25;1-13 (de ti jomfruer) [36.27 MB]


Vamnes, Skiptvet


Rom 8;1-16 [41.77 MB]2012


Vamnes, Skiptvet


Himmlens rike - Matt 11;11-12, Luk 13;23-28 [46.03 MB]2013


Ås


Nikodemus - Joh 3;1-21 [40.13 MB]
Soppeland, Gunnar

2004


Hurdal


Mine barn, det er den siste time - 1Joh 2;18 [63.21 MB]

Tida er nær - Jud 1;1-4 [44.93 MB]


Moi


Judas 1-4 [45.16 MB]

Judas brev [52.59 MB]2005


Fossnes


Uår i landet et kall til anger og bot [75.07 MB]


Hurdal


Jesu freisting - Matt 4;1-10 [49.84 MB]

Malakia - Herrens sendebod - Mal 2;5-7 [50.14 MB]

Anger, bot og nåde [33.94 MB]2006


Hurdal


Sendebrevene 1; Efesus - Åp 2;1-7 [47.98 MB]

Sendebrevene 2; Filadelfia - Åp 3;7-13 [50.39 MB]

Sendebrevene 3; Laodikea - Åp 3;14-22 [36.27 MB]2007


Stenbekk


Oppstode - til liv eller dom - Joh 5;24-29 [60.92 MB]

Treng ein rettferdig nåde - Rom 5;1-2 [40.8 MB]

Han skal vekse, eg skal minke - Joh 3;30 [38.22 MB]2009


Langli


Hvem menneske er - 1M 2;15-17,3;1-6 [45.62 MB]

Lovisk forkynnelse [55.91 MB]

Luk 24;45-53 [36.26 MB]

Åp 1;1-3 [52.51 MB]2010


Askim


Hvordan alt blir snudd på hode i Guds handelmåte med menneske - Dan 4;1-3 [44.51 MB]

Tro - Rom 10;6-10 [37.54 MB]


Langli


Vi forkynner Kristus korsfestet - 1Kor 1;23 [46.72 MB]

For jeg ville ikke vite av noe blant dere, uten Jesus Kristus, og ham korsfestet - 1Kor 2;2 [42.8 MB]2012


Langli, Skiptvet


Herrens frieri - Hos 2;19 [31.01 MB]

Jesus sto frem levende - Apg 1;1-5 [44.24 MB]

Ananias og Saffira - Apg 5;1-11 [37.47 MB]

Avvis vranglære og bli i Kristus - Kol 2;1-10 [45.21 MB]2015


Langli, Skiptvet


Guds planer - 2Mos 20;24-26 [39.32 MB]

Omvendelse - Ef 5;14 [31.84 MB]

Vendt mot Kristus - Kol 3;1-4 [29.84 MB]
Sundberg, Ove Kr.

Seminarer


1995


Hurdal


Bachs Calov-Bibel - 1 [48.81 MB]

Bachs Calov-Bibel - 2 (med spørsmål) [36.29 MB]1996


Hurdal


Bachs Johannespasjon - 1 [50.14 MB]

Bachs Johannespasjon - 2 [43.37 MB]1997


Hurdal


Martin Luther og musikken - 1 [53.89 MB]

Martin Luther og musikken - 2 [38.29 MB]

Svensson, Axel B.

1960


Stockholm


Jesus Kristus er i dag den samme [42.45 MB]
Valen-Sendstad, Olav


Vigilius, Niels Ove

1991


Hurdal


Hva Ånden sier til menighetene - 1 [57.24 MB]

Hva Ånden sier til menighetene - 2 [52.52 MB]

Hva Ånden sier til menighetene - 3 [52.52 MB]

Hva Ånden sier til menighetene - 4 [61.37 MB]

Hva Ånden sier til menighetene - 5 [55.27 MB]

Hva Ånden sier til menighetene - 6 [50.34 MB]
Vinskei, Gudmund

1976


Tryggheim


Fornyelsens hemmelighet - Sal 51;11-15, Rom 12;1-2, 2Kor [34.03 MB]
Wisløff, Carl Fr.

1971


Nanset


Har du sørget for din sjel [20.88 MB]

Johannesrøsten [20.34 MB]1974


Den kristnes plass i åndskampen [20.91 MB]


1976


Gimlehallen, Kristiansand S


Et nytt møte med Jesus [33.65 MB]


Tryggheim


Så dere lærer Gud å kjenne - Ef 1;1-14 [20.31 MB]

Utvelgelsen i Kristus - Ef 1;15-23 [20.09 MB]

Fra døden til live - Ef 2;1-10 [18.15 MB]

Ef 2;11-22 [18.51 MB]1977


Vi forkynner Jesus Kristus korsfestet - 1Kor 1;18 [18.35 MB]


1978


Et ord til trette kristne - er der mer å få - Joh 20,11-18 [16.91 MB]

Kuppelhallen


Minn meg om Getsemane [34.93 MB]

Nattverden - et reisemåltid [33.3 MB]

Hva skjedde på Golgata [31.33 MB]

Under korsets tegn [38.94 MB]


Mandal


Preken - Allehelgenssøndag [19.97 MB]1980


Jørpeland


Pøv åndene om de er av Gud [64.34 MB]1981


Granly


Hva er kirken [29.61 MB]1983


Hjelmeland


Lekmannsbevegelsens idealer - 1Pet 2;9 [44.28 MB]


ukjent


Hva kan vi lære av Luther [39.8 MB]1985


Randaberg


2Krøn 16;9 [20.19 MB]


Trondheim


Den kristne og verden - Rom 12;1-2 [30.66 MB]1986


Tryggheim


Vandringen [43.27 MB]1987


Varhaug


Dåpen, omvendelsen og troen [20.81 MB]1988


Nærbø


Vekter, hvor langt på natt [18.76 MB]1989


Hva er vekkelse [17.9 MB]

Kristen i et endetidsperspektiv - 1Tess 5 [13.81 MB]

Paven, den katolske kirke, pavebesøket [24.78 MB]

Bjerkreim


Guds ords lys i tidens mørke - 2Pet 1;19-21 [35.56 MB]

Hvordan forkynne evangeliet [42.22 MB]


Hurdal


Tanker fra 2. Mosebok - 1 [46.79 MB]

Tanker fra 2. Mosebok - 2 [37.35 MB]

Tanker fra 2. Mosebok - 3 [60.73 MB]

Tanker fra 2. mosebok - 4 (2Mos 8;23 - Vandringen) [73.85 MB]1990


Hurdal


Galaterbrevet - 1 [48.97 MB]

Galaterbrevet - 2 [40.45 MB]

Galaterbrevet - 3 [49.41 MB]

Galaterbrevet - 4 [49.34 MB]

Galaterbrevet - 5 [54.44 MB]

Galaterbrevet - 6 [49.89 MB]


Oslo, Misjonssalen


Kristelig demokrati eller alminnelig prestedømme - 4Mos 16;3 [45.03 MB]1991


I sporene av Abrahams tro [21.93 MB]

Loven og evangeliet i forkynnelsen [27.09 MB]

Drangedal


Bibeltroskap og kritikk i teologi og forkynnelse [43.81 MB]

Lov og evangelium i forkynnelse og sjelesorg [45.09 MB]

De helliges samfunn [43.65 MB]


Evje


Fø mine lam [20.53 MB]


Hurdal


1 Johannes brev - 1 [51.55 MB]

1 Johannes brev - 2 [47.46 MB]

1 Johannes brev - 3 [46.22 MB]

1 Johannes brev - 4 [50.23 MB]

1 Johannes brev - 5 [54.12 MB]

Matt 5;20-26 [35.86 MB]1993


Laberget


Åndens gjerning [15.8 MB]

Bibelens inspirasjon [25.38 MB]


Madla


Vokt Guds menighet [21.37 MB]


Salem


Guds ords lys over tidens mørke - Joh 8;12, 2Pet 1;19, Sal 119;105 [29.29 MB]1994


Bibelens selvvitnesbyrd [19.37 MB]

Et blikk på åndssituasjonen i dag [19.66 MB]

Læreansvaret i kirken [19.51 MB]

Lekmannsbevegelsen i et verdslig samfunn [20.8 MB]

Frøyland


Arbeid på deres frelse med frykt og beven [15.05 MB]


Solgry


Ordet og sakramentene - luthersk [18.28 MB]1995


Bjerkreim


Jeg vet på hvem jeg tror [17.65 MB]


Frøyland


Endetidens forførelser [19.31 MB]

Farene ved bibelkritisk teologi [27.47 MB]


Laberget


Josiasreformen [19.38 MB]


Mosby


Hva tjener til din fred [14.1 MB]

Profetisk og apostolisk myndighet [20.98 MB]1996


Audnastrand


Den fagre skatt [14.67 MB]

Den sanne trøst [17.19 MB]

Tanker fra Daniels bok (1) [29.64 MB]

Tanker fra Daniels bok (2) [21.32 MB]

Troens gode strid [19.25 MB]


Madla


Enkens skjerv [16.89 MB]


Solgry


En hellig, alminnelig kirke [20.69 MB]

Hva er sann vekkelse [16.57 MB]


Tasta


Å våke med Jesus [18.61 MB]


ukjent


Bibelen som veiviser til himmelen [34.05 MB]1997


Audnastrand


Bibelen eller tidsåndens diktatur [12.99 MB]


Barkved


Den store, hvite flokk [17.58 MB]


Frøyland


Den nye fødsel [14.14 MB]

Eg er ein gjest i verda (Fil 3-20) [15.08 MB]

Guds folk - den ene kristne kirke [23.57 MB]

Jesus fristes i ørkenen [15.8 MB]


Tasta


Den frelsende tro [19.49 MB]

Følger vi de gamle stier [19.84 MB]


Tryggheim


Den andre Adam [15.22 MB]


Undheim


Evangeliets dårskap [14.12 MB]

Evangeliets forpliktelse [16.82 MB]

Evangeliets hemmelighet [17.52 MB]1998


Audnastrand


Himmelen (Ef 2-6) [21.18 MB]

Hvorfor glemte du løftet [14.41 MB]

Sendebrevet til menigheten i Efesus [18.02 MB]

Sendebrevet til menigheten i Filadelfia [20.11 MB]

Sendebrevet til menigheten i Tyatira [18.84 MB]


Frøyland


Frelse og frelsesvisshet [20.01 MB]

Guds forunderlige utvelgelse [18.05 MB]


Tryggheim


En er død for alle [13.88 MB]


Undheim


Bare bibelsk forkynnelse skaper sann kristen tro - Kol 3;16 [16.83 MB]ukatalogisert


Dogmehistorie


01 Sakramentene, gjenfødelsen, Luther [22.48 MB]

02 Nattverden. Gjenfødelsen [19.3 MB]

03 Luther- forsoningen, rettferdiggjørelsen [20.34 MB]

04 Kall, stand, regimentene, Melanchton [19.04 MB]

05 Melanchton, viljen, rettferdiggjørelsen mm. [21.42 MB]

06 Nådemiddel, nattverdslæren, Calvin... [20.98 MB]

07 Calvins lære om utvelgelsen mm. [21.42 MB]

08 Calvins lære om kirken, sakramentene... [20.39 MB]

09 Den radikale reformasjon- svermere osv [19.98 MB]

10 Spiritualistene m.m. Lov-evanglium [19.78 MB]

11 Lutherdommen- lov og evangelium [19.25 MB]

12 C.A. art. 5, 7, 8, 14. [18.55 MB]

13 C.A. art. 24,11, 21, 23, 26, 27. [21.54 MB]

14 Lærestrid, gode gjerninger mm. [20 MB]

15 Osianderstriden, kristologi, konkordieformelen mm. [21.15 MB]

16 FC art. I, II, III, IV, V, VI, VII. [20.49 MB]

17 FC art. VII, VIII, IX, X. [20.83 MB]

18 FC art X, XI XII. Litt om ortodoksien. [20.82 MB]

19 Ortodoksien a) [21.13 MB]

20 Ortodoksien b) [20.56 MB]

21 Kristologi. Pietismen a) [21.39 MB]

22 Pietismen b) [21.61 MB]

23 Den reformerte kirke og dens lære a) [20.56 MB]

24 Den reformerte kirke og dens lære b) [21.11 MB]

25 Lærestrider hos de reformerte [20.72 MB]

26 Lærestrider hos de reformerte forts. [21.15 MB]

27 Om den anglikanske kirke mm. [19.83 MB]

28 Tridentinerkonsilet forts. [19.67 MB]

29 Tridentinerkonsiliet forts. [20.82 MB]

30 Tridentinerkonsiliet forts., og etterpå. [20.71 MB]

31 Tridentinderkonsiliet fort., og etterpå. [20.39 MB]

32 Jansenismen [20.58 MB]

33 Molinos. Quesnel. Jesuittene. Gallikanismen [19.96 MB]

34 Den katolske kirke 1648-1870 [19.72 MB]

35 Det 1. Vatikankonsil [20.53 MB]

36 Katolsk lære, div. paver mm. [21.24 MB]

37 Katolisismen på 1900-tallet. [20.78 MB]

38 Katolisismen på 1900-tallet forts. [20.65 MB]

39 Pave Johannes XXIII, Vaticanum II. [21.15 MB]

40 Vaticanum II forts., liturgibestemmelser... [20.05 MB]

41 Katolsk kirkesyn. [21.53 MB]

42 Katolske dektreter... [21.13 MB]

43 De devina revaltione... [21.55 MB]

44 Katolske lærestridigheter [20.49 MB]

45 Teologiske skoleretninger (protestansiske) [5.03 MB]

46 Teologiske skoleretninger forts. [20.85 MB]

47 Teologiske skoleretninger forts. [21.02 MB]

48 Norsk kirkehistorie fra 1880, a) [21.61 MB]

49 Norsk kirkehistorie fra 1880, b) [21.15 MB]

50 Norsk kirkehistorie 1880 til nyere tid, c) [21.27 MB]

51 Norsk kirkehistorie 1880 til nyere tid, d) [21.48 MB]

52 Om kristne skoler, om kristelige aviser mm. [21.41 MB]

53 Nyere teologiske retninger i Norge [21.38 MB]

54 Omtale av div. norske teologer a) [21.39 MB]

55 Omtale av div. norske teologer b) [21.5 MB]

56 Omtale av div. norske teologer c) [21.53 MB]


Tekstgjennomgåelser


4 s i faste (midtfaste) - Joh 6;1-15 [26.96 MB]

1 s i advent - Joh 18;33-37 [47.57 MB]

2 s i faste - Mark 9;17-29 (onde ånder) [28.78 MB]

3 s etter påske - Joh 14;1-11 (2 rekke) [34.92 MB]

Fastelavenssøndag - Luk 12;50 (dåp, 3 rekke) [36.04 MB]

Palmesøndag - jubel, årsak, betydning og begrensning - Joh 12;12-24 [37.61 MB]

1. søndag i advent (3.rekke) - Luk 4;16-22 [13.34 MB]

16. søndag etter pinse (2.rekke) - Luk 1;38-42 [12.3 MB]

17. søndag etter pinse (1.rekke) - Joh11;17-27 [12.29 MB]

18. søndag etter pinse (1.rekke) - Mika 2;18-28 [9.61 MB]

20. søndag etter pinse (2.rekke) - Joh 9;1-9 [13.16 MB]

21. søndag etter pinse (Tillegg) - Matt 13;44-50 [12.46 MB]

22. søndag etter pinse (Tillegg) - Joh 10,23-38 [12.02 MB]

25. søndag etter pinse (2.rekke) - Joh 6;37-40 [13.13 MB]

26. søndag etter pinse (1.rekke) - Luk 17;20-30 [13.37 MB]

26. søndag etter pinse (Tillegg) - Matt 16;1-4 [13.21 MB]

4Mos 13;17-27 [7.8 MB]

Allehelgenssøndag (2.rekke) - Matt 5;13-16 [13.44 MB]

Bots og bededag (2.rekke) - Luk 13;23-30 [12.05 MB]

Domssondagen (1.rekke) - Matt 25;31-46 [13.07 MB]

Domssondagen (2.rekke) - Matt 25;1-13 [10.56 MB]ukjent år


To slags rettferdighet - Fil 3;7-12 [30.73 MB]

3. søndag i Advent [8.23 MB]

Å være rik hos Gud [12.61 MB]

Bibelen er Guds ord [16.7 MB]

De kristne er annerledes - 1Pet 4 [20.23 MB]

En kristen i vekst [17.52 MB]

Endetidstegnene i lys av Matt 24 [19.71 MB]

Er ditt hjerte helt med Herren- [10.67 MB]

Frihet fra lovens dom [30.95 MB]

Frykt for ham (Matt 10-28-31) [13.05 MB]

Grenseoppgang mel. luthersk og reformert teologi [23.53 MB]

Guds fulle rustning [19.49 MB]

Guds husfolk - et hellig tempel Ef 2;11-22 [16.77 MB]

Hemmeligheter ved Guds rikes komme [15.71 MB]

Hunger og tørst etter rettferdighet [18.7 MB]

Hvordan forkynne til helliggjørelse [22.82 MB]

Hvordan forkynne til helliggjorelse [8.98 MB]

Hvorfor er det så noedvendig med forkynnelse [18.6 MB]

Jeg tror på syndenes forlatelse - Rom 3;22-24 [56.44 MB]

Jesus i Betania og i hjemmet [17.25 MB]

Jordens salg og verdens lys [14.27 MB]

Kan strømmen snu- [16.44 MB]

Korset - Ved dette tegn skal du seire [20.25 MB]

Livets ord i dødens verden (1.Kor 15-51) [17.94 MB]

Luk 15;1-10 [16.16 MB]

Oppstandelsens kraft (Joh 20-1-9) [18.72 MB]

Prøv Åndene om de er av Gud [25 MB]

Samvittigheten fri - det gamle mennesket bundet [19.19 MB]

Trenger de troende Guds lov [20.46 MB]

Vekter hvor langt pa natt - Jes 21;11 [14.57 MB]

Audnastrand


Frihet fra lovens dom [21.26 MB]

Frihet fra menneskers dom [22.04 MB]

Frihet fra syndens makt [20.96 MB]


Frøyland


Jesus alene [17.26 MB]


Tror du på Guds Sønn [44.03 MB]

Åndelig fornyelse - Ef 4;17-24 [57.12 MB]

Sandefjord


Et sant og sunt kristenliv [20.58 MB]


Tryggheim


2Tess 1 [24.74 MB]


Totalt antall filer på denne nettsiden: 848 stk.
Du trenger 27977.27MB ledig diskplass om du ønsker å laste ned alle filene.